Συσκευασίες

VeTussin

Φιαλίδιο των 100 ml με βαθμονομημένο καπάκι.

Η συσκευασία περιέχει αρκετή ποσότητα για να καλύψει ένα ζώο 10 κιλών έως 20 ημέρες με την αρχική προτεινόμενη δοσολογία.