Συσκευασίες

VETUSSIN-new

VeTussin

Φιαλίδιο των 100 ml με βαθμονομημένο καπάκι.

Η συσκευασία περιέχει αρκετή ποσότητα για να καλύψει ένα ζώο 10 κιλών έως 20 ημέρες με την αρχική προτεινόμενη δοσολογία.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search